ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-ประจำปีบัญชี-2566-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2565

5-2-รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

วันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประธานการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2565

20 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 โดยมี อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมจัดทำร่างตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

วันที่ 8 ส.ค. 65 เวลา 14.00 น. นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมจัดทำร่างตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์อ่านเพิ่มเติม..

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 2 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาอ่านเพิ่มเติม..