กองส่งเสริมฯ จัดประชุุมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการตอบคำถามทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม และติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน

อ่านเพิ่มเติม..

19 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม..