สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่สถานประกอบกิจการในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 แห่ง และมอบเงอ่านเพิ่มเติม..

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบเช็คเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบเช็คเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัชิส่งเสริมการพัอ่านเพิ่มเติม..

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 1 ก.ค. 63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 13,000 บาท ให้แก่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์อ่านเพิ่มเติม..