แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565

01แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-ระยะ-3-ปี-พ.ศ.-2563-2565-2ดาวน์โหลด 02แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-ระยะ-3-ปี-63-65-2ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..