รวมประกาศราชกิจจานุเบกษามาตรฐานฝีมือแรงงานเเห่งชาติ

เอกสารดาวน์โหลด
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1azrPzdQ3cAHNyQ6fPrJewyfM-7bkP4Lx?usp=drive_open