Home

ชื่อ – นามสกุล : นางบัญฑิตา สุขสถิตย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประวัติการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. เมื่อปี 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหอ่านเพิ่มเติม..

7 เมษายน 2564 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2/2564 โดยมีผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม..

โครงการอบรมเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1

31 มี.ค. 64 เวลา 11.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมืออ่านเพิ่มเติม..