ชื่อ – นามสกุล : นางบัญฑิตา สุขสถิตย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประวัติการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. เมื่อปี 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศลูกจ้างการเงินบัญชี-2564-ครั้งที่-2ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

“ก.แรงงาน” หนุน “สถานประกอบกิจการ” ปล่อยกู้ 1 ล้านบาทปลอดดอกเบี้ย สู้วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยต่อเนื่องถึงสิงหาคม 64 ช่วยสถานประกอบกิจการใช้หมุนเวียนในการพัฒนาทักษะฝีมืออ่านเพิ่มเติม..

แบบสำรวจความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้บริการภายนอก

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สำหรับผู้ใช้บริการภายนอก) https://docs.google.com/forms/d/1mEMDr5Z471VBgp7E60uw-cXokEBpRZc96TbFnrRXW6U/edit
อ่านเพิ่มเติม..

แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ผู้ขอกู้ยืมเงิน” และ “ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน” กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมืออ่านเพิ่มเติม..