ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565

28 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายเฉลอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565-2567 และแผนปฏิบัติการประจำปี

24 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อกาอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบคำขอกู้ยืมเงินและอนุมัติวงเงินกู้ตามที่ผู้ประกอบการประมาณค่าใช้จ่ายการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้แก่เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการสร้าง Info Graphic นำเสนอข้อมูลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร

13 มิ.ย.65 เวลา 08.45 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง Info Graphic อย่างมอ่านเพิ่มเติม..

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานปอ่านเพิ่มเติม..

หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิอ่านเพิ่มเติม..