ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 (การทดสอบความรู้ความสามารถ) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์)

3.-ประกาศผลสอบ-ความรู้ความสามารถดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..

แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

1.ประกาศ-คกก-หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบกิจการทดาวน์โหลด แบบ-สท.2-ปี-63ดาวน์โหลด ประกาศค่าจ้าง-ฉบับที่-10ดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..