รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565

11.รายงานการเงิน-ส.ค.65-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2565

10.รายงานการเงิน-ก.ค.65-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565

9.รายงานการเงิน-มิ.ย.65-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565

8.รายงานการเงิน-พ.ค.65-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2565

7.รายงานการเงิน-เม.ย.65-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2565

12.รายงานการเงิน-ก.ย.65ดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และครั้งที่ 2 การสัมภาษณ์

อ่านเพิ่มเติม..