แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564 ให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมฯรับทราบ

3_File_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติร150964ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมฯมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ชี้เบาะแส เสนอแนะ เป็นพยาน เพื่อนำผู้ทุจริตมาลงโทษ

ขอให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง-150964ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

กองส่งเสริมฯกำชับให้เจ้าหน้าที่จัดทำใบยืมครุภัณฑ์และบันทึกทะเบียนการยืมกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเวียนเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางราชการ-150964ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัคร-14ก.ย.64ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..