ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง28พฤศจิกายน2565ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสปอตวิทยุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมออกอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง8พฤศจิกายน2565ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566

06-รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

05-รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566

6.-รายงานการเงิน-มี.ค.66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

5.-รายงานการเงิน-ก.พ.66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2566

4.รายงานการเงิน-ม.ค.66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..