แบบติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรม โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

แบบติดตามผลโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

24 พ.ค.64 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting มอ่านเพิ่มเติม..

แบบฟอร์มประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี งปม.พ.ศ. 2565-2568

แบบฟอร์มประมาณการ-งปม.-ปี-65-68-สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประมาณการ-งปม.-ปี-65-68-สพร.-สนพ.-77-แห่งดาวน์โหลด แบบฟอร์มประมาณการ-งปม.-ปี-65-อ่านเพิ่มเติม..

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ ประโยชน์และข้อดีของการรับรองความรู้ความสามารถ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

https://drive.google.com/file/d/1SJQnwdDpg1YM3mc7-9xhXRZFmxOvj4SS/view?usp=sharing ส่วนประะชาชนท่านได้ที่สนใจใช้บริการช่างที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถเรอ่านเพิ่มเติม..