ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถ

ประกาศการสอบบัญชี-ครั้งที่-2ดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..

29 มี.ค. 64 เวลา 08.30 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563-2565 และแผนการปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 ณ ห้องประชุมตรีเทพ อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม..

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม..