ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-ประจำปีบัญชี-2566-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

แนวทางการดำเนินงาน โครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน-โครงการสัมมนาดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด รวมแบบรายงายผลการดำเนินโครงการสัมมนาฯดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

แบบรายงานการส่งคืนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด แบบรายงานการส่งคืนเงินกองทุนฯดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศรับสมัคร-ลว.2ต.ค.66-1ดาวน์โหลด ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาอ่านเพิ่มเติม..

ขั้นตอนการตรวจสอบจำนวนลูกจ้างที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ผู้ประกอบกิจการสามารถตรวจสอบจำนวนลูกจ้างที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะกดลิงอ่านเพิ่มเติม..

อบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ให้ทุนหมุนเวียน

20 ก.ย. 2566 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และรอ่านเพิ่มเติม..