ประกาศ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถ

อ่านเพิ่มเติม..

แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564 ให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมฯรับทราบ

3_File_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติร150964ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..