ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศกองส่งเสริม-รับสมัครลูกจ้าง-64.2-160664ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564

9 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการใช้จ่ายอ่านเพิ่มเติม..

แบบติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรม โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

แบบติดตามผลโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

แบบฟอร์มประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี งปม.พ.ศ. 2565-2568

แบบฟอร์มประมาณการ-งปม.-ปี-65-68-สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประมาณการ-งปม.-ปี-65-68-สพร.-สนพ.-77-แห่งดาวน์โหลด แบบฟอร์มประมาณการ-งปม.-ปี-65-อ่านเพิ่มเติม..