7 เมษายน 2564 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2/2564 โดยมีผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม..

29 มี.ค. 64 เวลา 08.30 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563-2565 และแผนการปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 ณ ห้องประชุมตรีเทพ อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม..