สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566

06-รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

05-รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนมกราคม 2566

01รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ม.คปี-66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565

4-รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ธ.ค.-ปี-66ดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-66.1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

507_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_25651115053955ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน 2565

รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-65-1ดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..