ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านทางสื่อโทรทัศน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง27มกราคม2566ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง26มกราคม2566ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบจัดทำแผ่นผับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง12มกราคม2566ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง19ธันวาคม2565ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง16ธันวาคม2565ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระเป๋าใส่เอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง9ธันวาคม2565ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสปอตประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง1ธันวาคม2565ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..