ประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

วันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประธานการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2565

20 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 โดยมี อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

รับสมัครลูกจ้างกองทุนฯ-ตรวจสอบภายในดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหารือการกำหนดรูปแบบหลักฐานการเข้า-ออกจากระบบ กรณีการฝึกอบรมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

14 ก.ย.65 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดรูปแบบหลักฐานการเข้า-ออกจากระบบ กรณีการฝึกอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศรับสมัคร-นว.การเงิน-3-อัตรา-14-ก.ย.65ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565

11.รายงานการเงิน-ส.ค.65ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..