ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจของทุนหมุนเวียน
20 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting
ในที่ประชุมได้รายงานสถานะลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ ผลการปฏิบัติตามภารกิจกองทุนหมุนเวียน และการปรับปรุงผลต่างบัญชีเงินโอนระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในภูมิภาค