ประชุมพิจารณามาตรการผ่อนผันการจัดฝึกอบรมของผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมพิจารณามาตรการผ่อนผันการจัดฝึกอบรมของผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในที่ประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และยังมีการพิจารณาข้อมูลการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ ระหว่างปี 2562-2564 และค่าเฉลี่ยการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สถานประกอบกิจการดำเนินการได้ในปี 2564 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน