ประชุมหารือการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2 มีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 เกี่ยวกับภารกิจพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน