คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ ประโยชน์และข้อดีของการรับรองความรู้ความสามารถ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไม่มีหมวดหมู่

https://drive.google.com/file/d/1SJQnwdDpg1YM3mc7-9xhXRZFmxOvj4SS/view?usp=sharing

ส่วนประะชาชนท่านได้ที่สนใจใช้บริการช่างที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ แอปพลิเคชัน “รวมช่าง”
📌 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App store >>> shorturl.asia/xJkVT และ Play store >>> shorturl.asia/QNpr9