ประจำปี 2566

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5/2566 จดหมายข่าววินัย-ฉบับที่-5_66ดาวน์โหลด ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และแนวทางการปฏิบัติตนเกอ่านเพิ่มเติม..

แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2566

แบบที่ 1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรายงานผลการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (Cat3)(สำหรับเจ้าหน้าที่) แบบที่ 2 แบบสำรวจความพึงพออ่านเพิ่มเติม..

แผนปฎิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฎิบัติการประจำปี

1.แผนปฏิบัติการด้านกองทุน-2566-2570ดาวน์โหลด 2.แผนปฏิบัติการดิจิทัล-2566-2570ดาวน์โหลด 3.แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล-2566-2570ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ และเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ บริษัท ไทยทสึ ซุกิ จำกัด และศูนย์ทดสอบบริษัท อี เทค จำกัดโดยมีนางศิริพร สรวมศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่ได้มีแค่เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่ยังมี #เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานปอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัคร-14ก.ย.64ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..