ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัคร-14ก.ย.64ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

***ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน***

รับสมัครลูกจ้างกองทุนฯดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..