สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-66.1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

507_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_25651115053955ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน 2565

รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-65-1ดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-65-กรกฏาคมดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-65-มิถุนายนดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-65-พฤษภาคมดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..