สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

11.-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ-ประจำเดือนสืงหาคม-2563ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

507_ประกาศประกวดราคา_25630806050243ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 32,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

507_ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก_25630818061036ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..