ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์