ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์