ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 ก.พ. 64 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายธวัช อ่านเพิ่มเติม..

วารสาร DSD News ปีที่ 9 ฉบับที่ 42 และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

DSD News ปีที่ 9 ฉบับที่ 42 และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ควบคู่ไปกับวารสารรูปแบบเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ และอ่านเพิ่มเติม..