***ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน***

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน อ่านเพิ่มเติม..

28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2564 และ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหน่วยงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2564

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถ

อ่านเพิ่มเติม..