ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสปอตประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์