ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสปอตวิทยุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมออกอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์