#ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน#

ข่าวประชาสัมพันธ์