ประชุมหารือการกำหนดรูปแบบหลักฐานการเข้า-ออกจากระบบ กรณีการฝึกอบรมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
14 ก.ย.65 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดรูปแบบหลักฐานการเข้า-ออกจากระบบ กรณีการฝึกอบรมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน