ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถและครั้งที่ 2 การสัมภาษณ์
👉 ระยะเวลาในการสอบ 👈
📢 สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ‼‼
เวลา 09.00 เป็นต้นไป (โปรดมาก่อนเวลา 8.00 น.) ‼‼
#ตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารแนบ
#ไม่มีรายชื่อในการสอบโปรดแจ้งแอดมินหรือเจ้าหน้าที่ทันที
#แต่งกายสุภาพเรียบร้อย#เตรียมเอกสารในการสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565