ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
6 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน