ประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 9.00 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 7 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 9.00 น. นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมฯ ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 7 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน