ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2564 มีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย การขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นต้น โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน