ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์