ให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมฯมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ชี้เบาะแส เสนอแนะ เป็นพยาน เพื่อนำผู้ทุจริตมาลงโทษ

ข่าวประชาสัมพันธ์