แนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่
คิวอาร์โค้ดแนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1nSAhEEzf6GUoKLi-6dKXk9T5V8gPKZod?usp=sharing