ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 (การทดสอบความรู้ความสามารถ) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่