ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบเช็คเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภารกิจของทุนหมุนเวียน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบเช็คเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัชิส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้กับบริษัท ซูการ์เคนอีโคแวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโรงงาน้ำตาลบุรีรัมย์ จำนวน 70,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0 เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับพนักงานของบริษัท