ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

#ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน#

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน-เรื-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศรายชื่อ-ลูกจ้างกองทุน-นักวิชาการงินเเละบัญชีดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และครั้งที่ 2 การสัมภาษณ์

อ่านเพิ่มเติม..