ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศ-กสพ.-ลว.24ส.ค.66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-พ.ศ.-2566-2570-และแผนปฏิบัติการประจำปี-ฉบับทบทวน-พ.ศ.-2567-6ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ ๑ การทดสอบความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

โครงการสัมมนาเรื่องทบทวนหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

16 ส.ค. 66 เวลา 13.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินอ่านเพิ่มเติม..

โครงการสัมมนาเรื่องทบทวนหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

16 ส.ค. 66 เวลา 09.00 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

7 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุอ่านเพิ่มเติม..

แบบสำรวจความพึงใจ ประจำปี 2566

แบบที่ 1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรายงานผลการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (Cat3)(สำหรับเจ้าหน้าที่) แบบที่ 2 แบบสำรวจความพึงพออ่านเพิ่มเติม..