นายสุชัย พงศ์พัฒนะพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบอาชีพ หรือผู้ประกอบกิจการ จำนวน 10,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม..

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่สถานประกอบกิจการในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 แห่ง และมอบเงอ่านเพิ่มเติม..