โครงการสัมมนาเรื่องทบทวนหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

16 ส.ค. 66 เวลา 09.00 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

7 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุอ่านเพิ่มเติม..

แบบสำรวจความพึงใจ ประจำปี 2566

แบบที่ 1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรายงานผลการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (Cat3)(สำหรับเจ้าหน้าที่) แบบที่ 2 แบบสำรวจความพึงพออ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

07.กรกฎาคม-66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-ครั้งที่-1-วันทดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..

รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา จังหวัดนครสวรรค์

รับสมัครลูกจ้างนครสวรรค์ดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2566

26 กรกฎาคม 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อ่านเพิ่มเติม..