แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน

แนวปฏิบัติการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯดาวน์โหลด แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯดาวน์โหลด รายชื่อเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

19 ก.ย. 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ของตัวชี้วัดเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 ก.ย. 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566

11.-รายงานการเงิน-ส.ค.-66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. นักวิชากอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 12 และ 13)

กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนฯ-ฉ12-13ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2567

4 ก.ย. 66 เวลา 11.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมอ่านเพิ่มเติม..