ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

507_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_25651115053955ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน 2565

รายงานการซื้อจ้าง-แบบ-สขร.1-ปี-65-1ดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..

แผนปฎิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฎิบัติการประจำปี

1.แผนปฏิบัติการด้านกองทุน-2566-2570-1ดาวน์โหลด 3.แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล-2566-2570-1ดาวน์โหลด 2.แผนปฏิบัติการดิจิทัล-2566-2570-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2565

12.รายงานการเงิน-ก.ย.65ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565

11.รายงานการเงิน-ส.ค.65-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2565

10.รายงานการเงิน-ก.ค.65-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..